Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” będąca Partnerem Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim” realizowanego przez Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis (Nr projektu:
RPWP.07.02.02-30-0121/17) zaprasza do złożenia oferty na:
Stanowisko Pedagoga/ Andragoga

Nabór trwa do 13.10.2020. do godz. 15:00  Szczegóły informacji w załącznikach.