Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2023

Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu Państwa. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym,
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Kontakt telefoniczny lub osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.

Numer telefonu 518 795 665.

Adres biura projektu: ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki (Przy Kościele Miłosierdzia Bożego)

e-mail: uciecdysforii@wp.pl       

Do realizacji tych usług Spółdzielnia zatrudnia asystentów z doświadczeniem w opiece nad osobą z niepełnosprawnościami. Osoby chętne do zatrudnienia zapraszamy do współpracy.

Usługi świadczone będą do końca listopada 2023 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA: