Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2022

Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu Państwa. Projekt realizowany jest od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na terenie powiatu obornickiego w województwie wielkopolskim. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym,
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

DOKUMENTY DO POBRANIA: