Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych, poprzez utworzenie na terenie powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz objęcie kompleksowym wsparciem 220 osób z zaburzeniami psychicznymi i 30 osób z ich otoczenia oraz 220 osób w epizodycznym kryzysie zdrowia psychicznego bez zaburzeń w okresie 01.08.2021 do 31.05.2023

Efekty realizacji projektu:

– wdrożenie modelu zintegrowanej opieki środowiskowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

– funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

– aktywizacja społeczna prowadzona w Klubie Aktywizacji Społecznej dla dorosłych

– działalność Oddziału Dziennego

– działania prewencyjne w obszarze zdrowia psychicznego

Grupę docelowa projektu stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC na terenie powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego w województwie wielkopolskim, a w przypadku osób bezdomnych – przebywają na terenie realizacji projektu tj.:

1) 220 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, dla których zostaną stworzone Indywidualne Plany Zdrowienia

2) 30 osób z otoczenia osób objętych w pkt. 1, tj. sąsiedzi, koledzy/koleżanki, rodzina

3) 220 os. (99K, 121M) w epizodycznym kryzysie zdrowia psychicznego bez zaburzeń

Łącznie: 470 osób

Wartość projektu: 3 859 240,15zł

Wartość dofinansowania: 3 473 316,13zł

– w tym: 

  • środki wspólnotowe: 3 280 354,12zł
  • środki z budżetu państwa: 192 962,01zł