Kadra

Robert Lorczyk

– Prezes Zarządu Spółdzielni

Grażyna Stachowiak

– Wiceprezes Zarządu Spółdzielni