Kadra

Grażyna Stachowiak

– Prezes Zarządu Spółdzielni

Daria Bartkowiak

– Wiceprezes Zarządu Spółdzielni