Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2023

Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu Państwa. Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.  

Kontakt telefoniczny lub osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.

Numer telefonu 518 795 665.

Adres biura projektu: ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki (Przy Kościele Miłosierdzia Bożego)

e-mail: uciecdysforii@wp.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA: