We wrześniu i październiku 2020 w  ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”  zrealizowała zadania pod tytułem: „COVID-19 nas nie pokona” oraz „Lokalnie w walce z COVIDEM-19”. Program finansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Maseczki wykonywane były przez osoby z niepełnosprawnością zatrudnione w Rabbuni Centrum Wsparcia – dziecko Spółdzielni Socjalnej. Maseczki przekazywane zostały nieodpłatnie. Każda z wymienionych poniżej organizacji wyraziła chęć przyjęcia maseczek.
 •  Vita S.C. Przychodnia Lekarska
 • Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar Markot w Roznowicach
 • Stowarzyszenie Monar Dom dla Osób bezdomnych i najubozszych Markot w Gościejewie
 • Pielęgniarsko-Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo-rodzinnej “Multi-Med” s.c.
 • GKRPA w Obornikach
 • Urząd Miejski w Obornikach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach
 • Starostwo Powiatowe w Obornikach
 • Powiatowe Jednostki Straży Pożarnej (OSP i PSP)
 • DANMED w Obornikach
 • OPS w Obornikach
 • Straż Miejska w Obornikach
 • NZOS Ratownictwo Medyczne Obst Ambulans Union w Obornikach
 • Komenda Powiatowa Policji w Obornikach
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Konsyliarz” w Obornikach
 • Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
 • Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych MEDIX w Obornikach
 • Powiatowa Stacja sanitarna-Epidemiologiczna w Obornikach
 • Obornicki Ośrodek Kultury
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Obornikach