Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” będąca Partnerem Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim” realizowanego przez Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis (Nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0121/17) zaprasza do złożenia oferty na:
Stanowisko Mediator

Nabór trwa do 01.06.2020. Szczegóły informacji w załącznikach.