Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Obornik osoby starsze (dla osób w wieku powyżej 60. roku życia),  głównie mieszkające samotnie, mające niskie dochody, niepełnosprawne i/lub długotrwale chore mogą korzystać z bezpłatnych drobnych usług naprawczych.

„Złota Rączka dla Seniorów” obejmuje w szczególności:

  • wymianę baterii,
  • naprawę klamek, zamków,
  • regulację drzwi i okien,
  • przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, itp.

Usługi nie wymagające:

  • specjalistycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień;
  • znacznych nakładów finansowych;
  • natychmiastowej interwencji.

Zadania nie obejmują napraw, które powinny być wykonane na warunkach innych umów z wspólnotą mieszkaniową lub administracją.