Pracownicy naszej Spółdzielni brali w tym tygodniu udział w szkoleniu dla opiekuna seniora organizowanym przez Fundacje „Na prostej drodze” i Fundacje AMA.

W przyszłym tygodniu nasi pracownicy opiekujący się osobami starszymi i niepełnosprawnymi będą uczestniczyli w dalszej części szkolenia.