CELE

Posted on by

Stawiamy sobie za cel wychodzenie naprzeciw potrzebom osób zagrożonych wykluczeniu społecznemu, które może wynikać z bardzo różnorakich przyczyn. Działamy przede wszystkim w obrębie gminy i powiatu obornickiego. Jesteśmy otwarci na szeroko rozumianą

współpracę z:

  • jednostkami samorządu terytorialnego,
  • organizacjami kościelnymi,
  • organizacjami pożytku publicznego,
  • podmiotami ekonomii społecznej,
  • przedsiębiorcami,
  • osobami indywidualnymi.

Komentarze